29.11.2016 .

  50%

26.11.2016 30%.

  15 15  30%.

24.11.2016 Kari

30% , ,

21.11.2016 : " "

     .

19.11.2016 50%

-50%! 19-27 !

18.11.2016 kari!

1  2 .

16.11.2016

30% 40% 50% !!!

14.11.2016 !

    Bliss 15% 01.11.16 31.12.16! 

12.11.2016 Kari

11 13 30% kari 

11.11.2016 Palmetta

11  –«-»     Palmetta!